Marknadföring krävs

Jag har ett stort problem. Jag försöker alltid att göra så bra ifrån mig som möjligt i allt jag gör. Jag har nämligen alltid trott att det viktigaste för att lyckas i livet, är att utföra ett bra arbete. Strävar man ständigt mot det bästa möjliga resultatet, kommer man obönhörligt att bli mer och mer framgångsrik. Jag har haft fel. Den viktigaste faktorn för att nå framgång är reklam.

Det är efter 37 års leverne som jag har insett att den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas är reklam. I dagens samhället måste man synas och man måste anstränga sig för att visa upp positiva bilder. Detta är viktigare än att i grunden göra bra ifrån sig. Den enkla anledningen är att reklam är billigare än kvalitet.

I vår tid har vi byggt ett samhälle där de mest framgångsrika företagen inte producerar de mest kvalitativa produkterna. Vårt samhälle är byggt på att de mest framgångsrika företagen bygger upp varumärken genom reklam. Att bygga upp varumärken handlar om att bygga upp förväntningarna hos de konsumenter som ska köpa företagets produkter. Då kan företagen ta mer betalt för sina produkter, eftersom konsumenterna blir villiga att betala ett premiumpris för produkterna.

Anledningen till denna förändring är att information har blivit billigare sedan massmedia slog igenom. Därför har det blivit billigare att skapa värde genom information i stället för kvalitet hos produkterna. Och när människor är villiga att köpa någonting som inte har högsta möjliga kvalitet, kommer de att köpa dessa produkter oftare, eftersom de slits ut snabbare, vilket är en hörnsten i den moderna kapitalismen.

Det här har även börjat gälla på det personliga planet. I stället för att leverera kvalitet, är det billigare för individer att spela upp sin status, samtidigt som den högre statusen ger dem större belöningar. Det är inte bara för företag som det lönar sig att spela upp sitt värde. På det personliga planet kan man spela upp sin status genom att visa på hur bra man själv är och hur dåliga andra är. De tysta hamnar i skymundan, eftersom statusuppspelarna pratar ner deras bedrifter. Anledningen är att de som har högre status alltid får mer uppmärksamhet och ett positivare bemötande, till och med när det är uppenbart att de med lägre status levererar bättre resultat.

Anledningen till den stora fördelen med status beror till stora delar på att människor strävar efter att tänka så lite som möjligt. I stället för bedöma argument och hållbarheten i varje enskilt argument, är det bekvämare att bedöma personen. Har man bedömt en person tidigare, behöver man inte uppdatera sin bedömning för varje gång man träffar personen. Jämför det med att man är tvungen att bedöma varje unikt argument. Människor gillar den enkla vägen.

Ett uttalande från en högstatusperson, får därför automatiskt större vikt. Lågstatuspersoner ignoreras med tillhörande härskartekniker. Ta det här inlägget på den här sajten som exempel. Jag som brevbärare (eftersom vi är våra jobb) flamsar på om samhälle, ekonomi och socialpsykologi; hur många tror du lägger vikt vid ett sådant här inlägg? Hur många tror du det finns som överhuvudtaget läser inlägget? Som ens bryr sig om att det existerar? Skulle jag heta Warren Buffet, Ingvar Kamprad eller för den delen Jonas Gardell, skulle ett sådant här inlägg få mycket större genomslagskraft. Fast det som skiljer dessa herrar från mig är förvisso att de förstår vikten av god reklam, inte minst för det personliga varumärket.

Sammanfattningsvis, på en mängd olika plan tjänar man mer på marknadsföring än på att leverera med kvalitet. Man måste behärska den grundläggande färdigheten marknadsföring för att inte helt och hållet bli åsidosatt. Det är inte en slump att jag huvudsakligen har arbetat inom områden som skolan och vården där säljande knappt förekommer alls eller på Posten, som med sin partiella monopolsituation inte säljer särskilt mycket. Det är inte en slump att det är yrkesgrupper inom dessa områden som har fått stryka på foten de senaste decennierna. Det är inte en slump att jag ligger längst ner på samhällsstegen, trots sju års högskoleutbildning och medlemskap i Mensa.

För att lyckas måste man spendera tid, kraft och resurser på reklam och marknadföring oavsett vilken verksamhet man håller på med. Det är en del av vår tidsanda. Vi måste ständigt promota oss själva. Så om du, liksom jag, drar dig för att göra reklam för dig själv och för dina aktiviteter, har du ett allvarligt problem. Det är någonting du behöver förändra, eftersom du kraftigt försummar genomslagskraften av dina handlingar. Jag försöker förändra mitt beteende i alla fall. Det kanske är därför du faktiskt läser den här artikeln.