Alkofällan, en bok för behandlingsterapeuter

För ett tag sedan fick jag ett erbjudande om ett recensionsexemplar av Lars Elvebacks bok Alkofällan. Efter att ha läst boken drabbades jag av bryderi när jag försökte mig på att recensera den. Jag försökte att föra en diskussion med författaren, men efter ett mejl slutade han att skriva till mig, vilket kan ha berott på min skepsis kring hans bok.

Jag ville verkligen tycka om boken, eftersom den adresserar ett viktigt ämne. Så jag satte igång med att skriva copy för Alkofällan. Och jag misslyckades fullständigt. Det var inte förrän jag kom till en grundläggande insikt om min copy som jag förstod vari mitt tvivel hade haft sitt ursprung.

Jag ändrade målgruppen för copyn från enskilda alkoholbrukare till ledare eller administratörer för alkoholpreventiva organisationer, och då tog texten fart. Och då stod bokens problem klara för mig. Författarens intentioner var i viss mån att den skulle fungera för enskilda brukare. Men i verkligheten hade han skrivit en bok för behandlingsterapeuter. Språket, tonen och innehållet. Allt utom möjligtvis de fyrtio tipsen hade en helt annan målgrupp än den vanliga brukaren.

Så jag skrev om min copy med behandlingsterapeuter som målgrupp och resultatet blev till slut följande text:

Ni tillhör ett fåtal utvalda alkoholpreventiva organisationer som vi har möjlighet erbjuda Lars Elvebacks nya bok Alkofällan till ett förmånligt paketpris.

Lars Elveback är socionom och samtalsterapeut specialiserad på kognitiv beteendeterapi och kontrollerat drickande. Det är hans samlade erfarenhet och yrkesexpertis som står till grund.

Alkofällan handlar om kontrollerat drickande, en terapiform som syftar att begränsa brukares riskbeteende till ett hantberbart alkoholbruk. I enkla ordalag hjälper författaren läsarna att medvetandegöra deras alkoholkonsumtion samt att själva bedöma huruvida de befinner sig i riskzonen för ett beroende eller inte. Boken innehåller dessutom 40 konkreta tips för att begränsa alkoholkonsumtion.

Alkofällan är skriven med ett enkelt språk och lämpar sig väl för brukare oavsett kognitiv förmåga eller utbildningsnivå. Dessutom presenteras flera olika riskbeteenden och lösningar till dessa, för att passa så många personlighetstyper som möjligt.

Metodiken grundas på DSM 5 och Världshälsoorganisationens konventioner, som båda är välbeprövade och allmänt accepterade över hela världen. Boken vilar på en gedigen forskningsmässig grund, så att ni kan känna er säkra när ni använder den i er verksamhet.

Alkofällan fungerar utmärkt som ett komplement till ordinarie KBT-behandling. Vi rekommenderar diskussioner av boken i grupp, eller vid enskild behandling. Men boken är till stora delar självförklarande och kan därför även användas fristående. Som ni säkert känner till finns det i dag ingen universalmetod som hjälper alla missbrukare. Därför kan Alkofällan vara ett alternativ som passar en del av era brukare bättre än er huvudsakliga terapeutiska inriktning.

En stor fördel med att använda boken som ett komplement till ordinarie behandling är att den alltid finns tillhands, oberoende av era öppet- eller jourtider. Era brukare kan söka vägledning hos Alkofällan vid tidpunkter då ni inte kan erbjuda det själva. Oavsett tid på dygnet.

Om ni beställer 20 exemplar eller fler, kan vi erbjuda 20% rabatt på ordinarie listpris. Men lägg er beställning inom tio dagar. Vår upplaga är nämligen begränsad och vi kan därför inte garantera några större volymer om ni väntar alltför länge med er beställning.

Copyn är inte fantastisk, men tillräckligt bra. I mitt försök att anpassa texten till målgruppen förlorar jag en del entusiasm som jag skulle ha velat förmedla. Men jag tänkte mig att det viktigaste för målgruppen är säkerhet. Det ska vara grundat i forskning. De ska inte riskera förlorade intäkter för att deras klienter nöjer sig med att bara läsa boken. Författaren ska kännas som ett säkert kort. Och så vidare. Så jag trejdade bort entusiasm mot en gnutta professionalitet och en stor portion säkerhet.