Kategoriarkiv: Debatt

Ett tankeexperiment

Det är 2009 och någon kommer fram till dig och säger följande:

Om 10 år kommer det att komma en influensaliknande sjukdom som i inledningsskedet har en dödlighet på 0,1%. Eftersom man har ändrat definitionen av ”pandemi” så klassificeras den här influensan som en sådan, trots att den ”vanliga” influensan har en högre dödlighet vissa säsonger.

De som hospitaliseras och/eller dör i sjukdomen lider alltsomoftast av flera andra dödliga sjukdomar och fetma. 

De som dör i sjukdomen är äldre än de som dör av andra orsaker.

Efter de initiala infektionsvågorna kommer dödligheten för sjukdomen att sjunka till betydligt lägre än för influensan.

I många länder kommer politikerna införa utegångsförbud och tvinga invånarna att bära munskydd.

I all hast kommer man att ta fram någonting man kallar för ett ”vaccin” emot sjukdomen och godkänner det trots att det inte har gått igenom de normala kontrollerna för läkemedel.

Detta så kallade ”vaccin” hindrar inte de ”vaccinerade” från att bli smittade eller från att smitta andra. Risken är högre för unga att drabbas av allvarliga biverkningar av ”vaccinet” än av sjukdomen.

Eftersom ”vaccinet” inte hindrar de ”vaccinerade” från att bli smittade, till skillnad från så gott som alla faktiska vaccin i människans medicinska historia, inför man vaccinpass som stänger ute ovaccinerade från samhället. Detta trots att det inte existerar någon som helst skillnad i smittspridning mellan ”vaccinerade” och ovaccinerade.

Hur hade du resonerat då? 

Hur resonerar du nu?

Mer krävs för att hindra smittspridningen av covid

Till sommaren kommer vi att införa digitala vaccinationsintyg. Med dom digitala vaccinationsintygen kommer det att bli lätt för dom som är vaccinerade att resa mellan länder och att delta i olika evenemang, exempelvis kultur-, idrottsevenemang och demonstrationer. Ja, överallt där människor samlas.

Det här är ett otroligt bra initiativ för att höja säkerheten för ansvarstagande människor över hela världen. Jag är inte dock säker på att det räcker och därför tänkte jag framföra några fler förslag som regeringen kan införa omedelbart med hjälp av den nya pandemilagen. Allt för att verkligen säkerställa säkerheten för alla provaxxare.

Det största problemet med ett digitalt vaccinationsintyg är att det inte omedelbart framkommer vilka som har vaccinerat sig, och framförallt vilka som inte har vaccinerat sig. Därför bör det digitala vaccinationsintyget kompletteras med att de som inte har vaccinerat sig ska vara tvungna att bära någon slags märkning när de vistas ute i offentliga miljöer. Detta för att de omedelbart ska kunna kännas igen på långt håll, så att alla provaxxare kan fortsätta att hålla ett behörigt avstånd på minst 1,5 meter från dessa smittspridare.

Tyvärr är nog inte märkningen av gulingarna tillräcklig. För att verkligen skydda fullvärdiga provaxmedborgare bör vi avskilja gulingarna från det övriga samhället i så stor utsträckning som möjligt. Det är till exempel inte görbart att de ska arbeta på samma arbetsplatser som fullvärdiga medborgare.

Därför bör vi skapa särskilda arbetsläger för gulingarna. Där kan vi samla ihop hela familjer av gulingar och kostnadseffektivt sätta dem i riktigt arbete med förlängd arbetstid och inte samma förmåner i form av raster och arbetsmiljö. Obetalt förstås, gulingar är inte värda monetär ersättning för arbetad tid. Om de arbetar ca 12 timmar per dag, så är det ju uppenbart att deras arbetsinsats inte är lika värdefullt för faktiska medborgare.

Eftersom skolorna är en stor smitthärd, bör vi även sätta gulingarnas barn i arbete i dessa omfördelningscentran. De liv som de barnen kommer att ha framför sig i brist på vaccinering, kommer knappast att kräva någon större kognitiv ansträngning, så därför är det snudd på förolämpning mot medborgare att vi skulle slösa resurser på att gulingarnas barn ska gå i skola. På omplaceringscentran kan dom i stället göra rätt för sig med hårt fysiskt arbete.

Gulingarna utsätter fullvärdiga medborgare för större hälsorisker än nödvändigt, så de ska naturligtvis inte erbjudas någon sjukvård. I stället bör det finnas en utsorteringsprocess då gulingar blir sjuka, så att dom får ett värdigt avslut. På varje omfördelningscentrum ska det finnas en facilitet, Skärselden, där vi kremerar gulingar omedelbart vid sjukdom. Det skulle även minska på överbeläggningar. Det är fullkomligt vidrigt att behöva se hur äckliga gulingar trängs sammans om boskap och därför bör vi även överväga proaktiva åtgärder för att sanera gulingar säkert och effektivt.

Kom ihåg att det är viktigt att vi tar alla medel vi har till vårt förfogande för att bekämpa den fasansfulla sjukdomen covid som dödar ALLA som blir smittade (utom 99,9%). Ingen åtgärd är för liten för att säkerställa framåtskridandet för Sveriges ansvarsfulla befolkning!

Alla har rätt till en röst

Demonstranter bröt sig in i det amerikanska parlamentet under onsdagskvällen. Beckman twittrade om det:

Annika Strandhäll svarade:

Det här är fel.

Högern har inte öppnat för Sverigedemokraterna. Det som har öppnat för Sverigedemokraterna kallas för demokratiska val. De svenska väljarna har röstat på Sverigedemokraterna.

Högern har förhandlat med Sverigedemokraterna. Det är en naturlig del av en demokrati. Partier som har fått ett visst mandat av befolkningen bör rimligtvis också få ett visst inflytande på politiken såtillvida deras politik kan samverka med andra politiska partier så att de tillsammans har majoritet.

Det som har öppnat för att svenska väljare har röstat på Sverigedemokraterna och gett dem mer politiskt inflytande har till stor del berott på att de har utestängts från inflytande under tidigare mandatperioder. De svenska väljarna har blivit tvungna att utöka sitt stöd för Sverigedemokraterna, då politikerna har vägrat någon som helst dialog med dem.

Det är alltså den syn på demokratiskt inflytande som Strandhäll står för som har öppnat för Sverigedemokraternas ökade inflytande.

Det finns aldrig någonting konstruktivt med att begära att någon ska vara tyst i det offentliga rummet. Det är genom att utbyta kunskap med varandra vi utvecklas individuellt och som kollektiv.

Att begära tystnad innebär att man stänger för att lyssna och sin egen utveckling. Det leder till destruktivitet och är motsatsen till demokrati och yttrandefrihet som är en av demokratins viktigaste grundpelare.

Annika Strandhälls värdegrund är inte demokratisk. Om vi låter en sådan värdegrund råda i samhället, kommer fler och fler göra mer och mer för att inte bli ignorerade. Att rösta på Sverigedemokraterna är ett sätt. Att storma den amerikanska senaten är ett annat.

Vilka vill stänga ner samhället?

Ingen har väl missat att det finns en grupp människor som vill stänga ner hela vårt samhälle på grund av en förkylning.

Det är till synes svårt att berättiga en nedstängning med tanke på de omfattande negativa konsekvenserna som följer. Den lågkonjunktur som oundvikligen kommer att följa i fotspåren av de nedstängningar vi redan haft riskerar att få överdödligheten på 0,047% av Sveriges befolkning att framstå som ingenting.

Det är svårt att förstå hur någon vid sina fulla sinnen vill inducera en lågkonjunktur som mest troligt kommer att leda till massiva nedskärningar i samhället och vården. För när verkligheten kommer ikapp oss, kommer vi inte att kunna låna oss ur situationen.

Så jag satte mig ner och började fundera. Vem kan med vett och vilje förbise riskerna med ytterligare nedstängningar för att förlänga livet några extra månader hos multisjuka åttioåringar?

Det finns tre grupper av människor som av olika skäl åsidosätter rationellt tänkande till förmån för panikåtgärder, när vi behöver noga överväga hur vi ska hantera en situation där 6% fler har dött under 2020, än vad som brukar dö i vanliga fall.

Vårdpersonal tillhör den första gruppen. Covid hindrar deras dagliga arbete på en mängd olika sätt. Många har daglig kontakt med covidpatienter, en närkontakt som lätt kan påverka deras omdömesförmåga. De arbetar inom vården som har drabbats av nedskärningar under 30-40 år. Det har byggts in en fragilitet i systemet så att även mindre påfrestningar som covid skapar en abnorm överbelastning. Dessutom tvingar arbetsgivarna de anställda att jobba alldeles för mycket för att täcka upp de bristande resurserna.

En uppenbar grupp är människor som inte drabbas av nedstängningarna, eller som inte tror att de kommer att drabbas. Människor ser i mångt och mycket till sig själva och om inte den privata ekonomin påverkas är det lite lättare att blunda för samhällsutvecklingen.

Det finns en uppfattning om att samhället alltid klarar sig, att det alltid kan städa upp ifall det kommer en kris. Få har någon uppfattning om hur stat och kommuner har dragit på sig skuldberg som gör deras ekonomier kan påverkas negativt. En ekonomiskt nedåtgående spiral kan vara snabb, accelererande och förödande på åtskilliga plan.

Slutligen finns det en grupp människor som vi inte synliggör, men som har stor benägenhet att ta stora samhällsekonomiska risker för att multisjuka åttioåringar ska få chansen att leva några extra dagar.

De jag vill lyfta fram med det här inlägget är människor som skjuter sina liv på framtiden. De som först ska gå färdigt grundskolan. Sedan gymnasiet. Högskolan. Sedan måste de jobba några år på sitt första jobb. Skaffa barn. Uppfostra barnen, se till att dom får en bra start. Deras religion heter delayed gratification, och det är den enda sanna tron. Och de människorna ska göra sina saker när de blir pensionärer. Efter att de har tagit hand om barnbarnen. Livet skjuts hela tiden framåt, det ska levas senare. Ständigt senare.

Försök att sätta dig in i hur dessa människor tänker. För utifrån deras perspektiv är det en tragedi om åttioåringarna dör, eftersom de aldrig fick chansen att börja leva.

Det var när jag insåg hur dessa människor tänker som jag också förstod hur de kan reagera som de gör. Vägra se någonting annat än en sida av myntet. Det är för att den sidan av myntet skapar en ravin av olösta känslor av sorg och förlust.

Vi kan aldrig låta dessa människors personliga trauman styra de rationella beslut vi behöver ta i ett samhälle. Vi måste väga fördelar mot nackdelar. Vi måste våga stå upp mot åsikter som formas av affektion istället för analys, även om det innebär att vi sårar människor och deras självkänsla.

Lockdownbeivrarna blockar

Om man försöker att argumentera med lockdownbeivrare får man räkna med att… bli blockad. Jag har hittills gjort det två gånger och båda gångerna har det alltså inte lett till någon som helst motargumentation av något slag. I stället har dom fått nog av att någon skriver någonting som inte passar med deras världsbild och blockerar dem.

Senast var det av Åsa Hidmark (@Nymne) på Twitter. Hon hade skrivit:

Är det så att svenskarna inte inser att de är i kris eftersom hela pandemin har ägnats åt att dämpa oron[…]

Jag svarade:

Du tog fel på en bokstav. De 11 första månaderna 2020 hade vi en överdödlighet som motsvarade 6% av förväntat antal döda och 0,047% av befolkningen. Alla ANSER inte att det motsvarar en kris

Då fick Hidmark nog. Om det var för att jag bemötte hennes retoriska försök att få det att låta att vi har en kris med objektiva siffror, eller bara för att jag inte höll med henne, det vet vi inte.

Men det är inte första gången jag råkar ut för detta och man märker snabbt att det är ständigt återkommande i diskussion efter diskussion med lockdownbeivrarna.

Vad ger det för signaler?

Först och främst signalerar blockmentaliteten att blockarna inte kan argumentera för sin sak. Argumenten tryter och då tar de till blocken i stället.

Dessutom, blockarna är inte förmögna att se på ämnet från ett annat perspektiv. Stämmer det inte med deras världsuppfattning ska det eradikeras från deras sociala medier.

Framförallt handlar dock blockmentaliteten om makt. Makten att deras åsikt ska få stå oemotsagd. Makten att dom ska ha rätt, även om argumenten tryter. Makten till informationsövertag. Makten vill att makten ska bestå.

Maktaspekten märks som allra tydligast på att blockningen går som varmast när de som blockas är tillräckligt insignifikanta för att ignoreras. Användare utan följare blockar man. För sinnesrons skull. För maktens skull. För nöjes skull.

Slutligen, blockarna blir procoverade av avvikande åsikter. De blir provocerade att de inte kan hantera detta. De blir provocerade över att insignifikanta personer som vet sämre än dem har mage att opponera sig. Att pocka på den bubbla de har byggt.

Varje block signalerar inkompetens att tänka, att man har fel och för stort ego för att kunna hantera det.

Om det nu är värt att stänga ner samhället för att – kanske – minska överdödligheten från 0,047% av befolkningen. Om det nu är självklart att de människoliv vi kommer att förlora i lågkonjunkturen som oundvikligen kommer efter en nedstängning är värda att ta. Om det är värt med en ökad risk för suicidalitet hos unga för att låta multisjuka äldre leva några månader till. I så fall är det en bättre strategi att förklara det än att sticka huvudet i sanden.