Etikettarkiv: privatiseringar

Privatisering leder till större kostnader för samhället

Moderaterna vill (åtminstone fram till valet) införa en kontrollorganisation för att råda bot på de missförhållanden som har uppmärksammats för det publika medvetandet. Det kan tyckas märkligt att högern förespråkar en större statlig inblandning. Men om man tillåter sig själv använda ett lite större perspektiv förefaller det inte lika märkligt.

Det existerar ett ideologiskt antagande att privat konkurrens leder till lägre priser och högre effektivitet. Ser man på de förändringar som har skett i Sverige de senaste tjugofem åren kan man lätt dra slutsatsen att det inte stämmer.

Intressantare är att privatiseringar leder till högre kostnader, inte bara för konsumenten (i och med att flera aktörer ska göra samma jobb), utan även för samhället. För när privata aktörer agerar på en marknad kommer alltid en del av dessa aktörer tänja på gränserna på sätt som kan anses vara oetiska: exempelvis korta taxiresor som kostar tusentals kronor och friskolor som väljer sina elever. Därför behöver alltid en privatiserad marknad regleras i högre utsträckning än marknader som sköts av offentliga verksamheter.

Resultatet av privatiserade marknader för samhället är alltså både minskade intäkter och ökade kostander. Minskade intäkter i och med att offentliga verksamheter tvingas att lägga ner eller avyttras för mindre än sina faktiska värden. Men även ökade kostnader genom ett behov av större kontroll. Privatiseringar är således en lose-lose situation för samhället som helhet.

Det är på grund av detta som högern alltid har varit för större kontroll av företag och befolkning genom exempelvis polis och FRA. Grundkärnan i konservatismen är att makten ska behållas där makten redan finns och detta gör man lättast genom privatiseringar med en efterföljande högre kontrollnivå.

Sammanfattningsvis, för att skapa ett effektivt samhälle tjänar vi på att offentliga verksamheter sköter stora delar av vårt samhälleliga behov. Vi slipper externa kontrollinstanser och vi kommer dessutom att få ett friare samhälle, vilket nog alla medborgare eftersträvar.

När har privatisering lett till billigare och effektivare resultat?

Till alla som argumenterar för att privatiseringar leder till effektivare och billigare resultat.

I Sverige har vi privatiserat och avreglerat en hel hop samhälleliga funktioner de senaste decennierna: vård, skola, omsorg, telefoni, posthantering, taxiverksamhet, el, skrotning, apotek, bilprovning med flera.

När har dessa privatiseringar lett till billigare och effektivare resultat?