Etikettarkiv: repetition

Upprepade omläsningar av böcker

Jag läser ganska mycket. För det mesta läser jag nya böcker, men ibland läser jag om böcker. Då och då använder jag mig av en metod av upprepad läsning som jag tänker tipsa om. Den går till på följande sätt:

Jag läser samma bok om och om igen. Jag läser boken en gång om dagen tills jag känner mig nöjd.

Jag gör det här när jag har läst en bok som har ett budskap jag anser är viktigt för mig, men att jag samtidigt har svårt att införliva det i mitt dagliga liv. Det är nödvändigt att göra så speciellt när en bok går mot min egen förförståelse av fenomen.

Genom upprepade läsningar påverkas jag mer och mer mot bokens budskap. Vid den första läsningen förstår jag vad boken vill förmedla. Men när jag läser boken upprepade gånger påverkas jag omedvetet, så att sannolikheten ökar att jag använder mig av kunskapen i mitt dagliga liv.

Den första boken jag läste om upprepade gånger var The Big Book of Small Stuff. Den handlar om att man ska ta det lugnt och inte reta sig på småsaker. Boken består av 100 tips för att man ska uppnå detta, någonting jag behövde lära mig då. Så jag läste om boken tills jag fick ett mer avslappnat förhållningssätt till livet.

Det händer att jag läser om The Big Book of Small Stuff ibland och numera räcker det att jag ögnar igenom rubrikerna för att omedelbart slappna av.

Det är också en viktig del av upprepade omläsningar. För varje omläsning går det snabbare att läsa boken. Man lär sig vilka delar man absolut inte behöver läsa och det räcker oftast med att läsa korta bitar av resten för att påminnas om hela innehållet.

Jag rekommenderar upprepade omläsningar av böcker som du vill ska påverka ditt liv. Det är vad som kommer att hända dig en liten bit i taget för varje omläsning.