Etikettarkiv: sekter

Låt anonyma alkoholister finansiera sin egen verksamhet

Det har varit intressant att följa debatten som har följt forskningsrönen om att måttligt drickande kan hjälpa vissa alkoholister. Det intressantaste med debatten är hur den ena sidan får alla utfall av olika behandlingar till att främja total absolutism som den enda lösningen.

De främsta förespråkarna för total absolutism som det enda sättet att behandla alkoholister är föreningen anonyma alkoholister och alkohol- och drogterapeuter som förtjänar sitt levebröd på att använda AAs metoder och filosofi.

Låt oss titta närmare på de fyra möjliga utfall som existerar vid absolutismbehandling och vid måttligt drickande.

Behandlas en alkoholist med absolutismbehandling och denne råder bot på sina problem med för hög alkoholkonsumtion är det frid och fröjd. Det visar på att AAs linje att alkoholisten ska lämna över allt ansvar till organisationen för sitt tillfrisknande är det enda rätta. Det är faktiskt så att hela 30% som accepterar att lämna över allt ansvar till AA och deras gud, lyckas leva nyktra.

Det innebär att ca 70% av alkoholisterna som behandlas av AA, inte klarar av att hålla sig nyktra. Det intressanta med dessa 70% är inte att de är ett tecken på att metoden inte fungerar. Nej, varje gång någon får ett återfall från AAs absolutismmetod beror det på att de själva inte har varit tillräckligt starka. Det är den enskilde alkoholisten som har misslyckats, eftersom hens beroende har varit för starkt.

Men det blir bättre.

Det finns alkoholister som med olika metoder strävar efter att dricka alkohol måttligt, för att på så sätt komma undan en för hög alkoholkonsumtion. Utgångspunkten är att det är de själva som väljer när och hur mycket de ska dricka, det är de själva som har kontroll över sin situation.

Måttligt drickande gillas inte av absolutismförespråkarna. Och varje gång som någon som dricker måttligt ökar sin alkoholkonsumtion till att bli för hög igen, då är det fel på måttlighetsmetoden. Argumenten viner att det förstår ju vem som helst, att en alkoholist inte kan dricka måttligt.

Men det festligaste är när vi kommer till det sista utfallet av de fyra. När måttlighetsmetoden fungerar för en alkoholist, när en alkoholist lär sig att använda metoder för att begränsa sitt alkoholintag till mer hälsosamma nivåer, då upphör denne person att vara alkoholist i ett trollslag. För det kan ju vem som helst förstå, att om man klarar av att dricka måttligt, kan man inte vara en alkoholist. Då är man i stället någonting annat: problemdrickare, eller någon med alkoholproblem eller en riskkonsument.

Alltså, oavsett om man använder absolutismmetoden eller måttlighetsmetoden för alkoholismprevention och oavsett hur dessa metoder fungerar, kommer resultatet alltid att leda till att AAs grundläggande idéer är de bästa. Varje gång vi pratar med en AA-anhängare.

Faktum är att AA påminner väldigt mycket om en sekt i det här hänseendet. Inga andra åsikter tolereras, för att skydda medlemmarna. Medlemmarna är tvungna att lämna över sin personliga bestämmanderätt till organisationen, eftersom de är för svaga för att kunna bestämma själva över sina liv. Och för varje ”botad” individ, fastställs AAs hegemoni som suverän, medan de som misslyckas gör det för att de inte var tillräckligt starka för att kunna stå emot ”djävulen”.

Det märks extra tydligt när man ser på den retorik som kännetecknar organisationen, uttryckt i deras tolv punkter av olika slag:

AA:s Tolv Steg.

Dessa steg är ett förslag för det personliga tillfrisknandet.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen, att vi förlorat kontrollen över våra liv.
 2. Vi kom till tro på en kraft starkare än vår egen, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, såsom vi själva uppfattade Honom.
 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och
  innebörden av dem.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi skadat och var beredda att
  gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt,
  utan att skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår moraliska inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud, sådan vi uppfattade Honom varvid vi endast bad om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

AA:s Tolv Traditioner.

Detta är de ”regler”, Traditioner, som är AA-gruppens rättesnöre.

 1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknade beror på sammanhållningen i AA.
 2. För vår grupp finns bara en högsta auktoritet, en älskande Gud, såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte.
 3. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.
 4. Varje grupp skall vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra grupper eller AA som helhet.
 5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte, att föra budskapet vidare till de alkoholister som fortfarande lider.
 6. En AA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna sitt namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag, annars kommer problem om pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt ursprungliga syfte.
 7. Varje AA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.
 8. AA bör alltid förbli icke-professionellt men våra servicecentra kan anställa personal för speciella uppgifter.
 9. AA som sådant bör aldrig organiseras men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för serviceverksamhet, direkt ansvariga inför dem de tjänar.
 10. AA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter, alltså bör AA:s namn aldrig dras in i offentliga debatter.
 11. Vår kontakt med allmänheten är baserad på rörelsens egen kraft snarare än på direkt propaganda. Vi bör alltid iakttaga personlig anonymitet i förhållande till press, film, radio och TV.
 12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för våra traditioner och påminner oss ständigt om att ställa princip framför person.

AA:s Tolv Löften

 1. Vi kommer att känna en ny frihet och en ny lycka.
 2. Vi vill inte beklaga det förflutna eller önska att helt stänga dörren om det.
 3. Vi ska förstå ordet Sinnesro.
 4. Vi ska få känna frid.
 5. Det gör detsamma hur djupt vi sjunkit, vi ska få uppleva hur vår erfarenhet kan vara andra till hjälp.
 6. Den där känslan av att inte vara till någon nytta och att tycka synd om sig själv kommer att försvinna.
 7. Vi kommer att bli mindre egoistiska och istället intressera oss för andra.
 8. Sökandet efter egna förmåner kommer att försvinna.
 9. Hela vår inställning till och synen på livet kommer att förändras.
 10. Rädslan för människor och ekonomisk osäkerhet kommer att lämna oss.
 11. Vi kommer att intuitivt veta, hur vi ska handla i situationer, som förut brukar göra oss osäkra.
 12. Vi ska plötsligt inse att Gud gör för oss, vad vi inte kan göra för oss själva.

Hämtad från http://www.aa12-steg.se/aa12-steg.se/steg_trad_loften.htm

Det räcker med att läsa några rader, för att se hur retoriken är otäckt sektlik. Medlemmarna ska ge upp sina personligheter för Gud. De ska acceptera Guds överhöghet, för det är den enda vägen att bli kvitt beroendet.

Känner ni igen retoriken från någon annanstans ifrån? Det borde ni göra, om ni har följt debatten. Det är precis samma retorik som används för att mota bort de otrogna, som använder sig av prövade vetenskapliga resultat i sin argumentering.

När man accepterar en enda Gud, när man har gjort offret att överlämna en del av sin personlighet till en sekt, är det svårt att acceptera att man kanske har haft fel. Då är det svårt att se att det kanske finns alternativa vägar, som passar en del alkoholister. Alkoholister som inte behöver överge en del av sin personlighet för att dricka mindre.

Då är det självklart att oavsett vilket utfall olika behandlingsmetoder får, så måste AAs metod vara den enda rätta.

Det är givetvis förkastligt att propagera för att det bara finns ett sätt att behandla alkoholister, när vetenskapliga resultat tydligt visar att det finna olika alternativ som fungerar olika bra för olika människor.

Trots att AA måste ha haft fantastiska lobbyister, kan vi i samhället inte stöda sektliknande verksamhet som glorifierar sina egna insatser, men skyller på sina medlemmar så fort någonting går snett. Det är inte rimligt att alla våras pengar ska gå till sådana verksamheter.

Å andra sidan har vi religionsfrihet, och det bör vi inte tumma på. Därför bör vi låta anonyma alkoholister få fortsätta driva verksamhet, om de önskar. Däremot måste vi förbjuda att skänka offentliga pengar till verksamheter av sektliknande karaktär. AA får subventionera sin verksamhet själva, genom att deras församlingsmedlemmar får betala för verksamheten eller genom privata donationer.

Men vi kan inte låta skattepengar gå till sektliknande organisationer, oavsett om de heter Hare Krishna, Scientologerna eller anonyma alkoholister.