Etikettarkiv: utveckling

Förslag till utveckling, Spotify!

Spotify har en funktion som kallas för repeat one. Om man aktiverar funktionen så spelar Spotify samma låt om och om igen.

Det är smidigt, speciellt om man vill skapa fokus för kreativt arbete. Jag rekommenderar det varmt att alla testar på det.

Fast om du skulle få för dig att byta till en annan låt för att repetera den är det inte möjligt. Nästa låt upprepas inte alls. Det man trodde var en inställning tas helt sonika bort så fort du byter till en annan låt.

Det här ”felet” är Spotify fullt medvetna om. Det är designval dom har gjort. Dom tycker att det är en bra idé att ändra på folks inställningar lite då och då. Så det är inte någon mening att felanmäla det. Tyvärr.

Eftersom det här är vad Spotify vill uppnå har jag några förslag på andra förändringar dom kan göra.

Varsågod Spotify, dessa tips erbjuder jag helt gratis utan att ta något som helst konsultarvode.

Radera användarnamnet när användaren börjar lyssna på låtar

Varje gång användaren börjar lyssna på en låt, så raderar ni användarnamnet. Det gör att varje gång man startar programmet så är det som en liten nystart i livet. Användarna får möjligheter att testa nya alias som bättre passar med sinnesstämningen dom har just då. Dessutom medföljer fördelen att användarnamnen roteras och någon annan kanske hinner ta det populära användarnamnet man hade innan man började lyssna på låtar.

Sätt volymen till noll varje gång användaren byter låt

Det är ju lite si och så med de olika volymerna på olika låtar. Även om ni har försökt att implementera en funktion som ska jämna ut de här skillnaderna fungerar inte den helt perfekt. För att förbättra för användaren bör ni därför ge hen möjligheten att själv bestämma volymen för nästa låt utan att den förra hänger med. Så fort användaren klickar igång en låt, eller byter till en annan låt, eller startar samma låt på nytt, sätter ni bara volymen på 0. Då kan användaren själv bestämma vilken volym hen vill ha till den låten.

Växla till shuffle varje gång det spelas en ny låt

Er shuffle är ju ökänd för att inte vara randomiserad, utan är en algoritm på vad ni tycker att användarna ska lyssna på i varje spellista. Det här skapar ju ett problem eftersom användarna inte alltid lyssnar på shuffle, utan spelar låtarna i någon förutbestämd ordning. Det raserar ju hela er modell för hur en användare ska ta till sig media från er.

Så för att ställa saker i sin rätta ordning bör ni omedelbart införa shuffle när en ny låt spelas. Användaren börjar att lyssna på låtar i en bestämd ordning, så att hen får lyssna på låten efter i denna bestämda ordning. Men sen sätter eran shuffle igång och användarna börjar lyssna på låtarna ni tycker att dom ska lyssna på i stället. En Win för er!

Jag hoppas att ni tar till er av dessa välmenande tips och utvecklar er programvara i enlighet med er filosofi.

Med vänliga hälsningar
Torbjörn Perttu

Testning och internet

Vid obevakad digital testning har de testande fullständig tillgång till internet. Det finns ingen anledning att försöka begränsa denna tillgång med tekniska metoder. De testande kan lätt kringgå sådana lösningar genom att koppla upp sig på andra enheter. Så oavsett vilka frågor vi ställer kommer de testande att lätta kunna göra sökningar på internet.

Man kan visserligen införa snäva tidsramar så att de rent praktiskt inte hinner söka efter information utanför testets ramar. Men detta är inte nödvändigt.

Det är faktiskt en fördel att testarna har fri tillgång till internet. Det tvingar nämligen testkonstruktörerna att skapa bättre test. Om frågorna lätt kan besvaras med en enkel internetsökning är dom inte välformulerade, om man nu inte testar internetsökning som färdighet.

I och med den digitala revolutionen och den konstanta tillgången till internet har ytlig detaljkunskap devalverats i värde. På grund av dess lättillgänglighet är det inte längre nödvändigt för oss att upprätthålla detaljkunskap i stor utsträckning. Vi kan använda vår kognitiva kapacitet till mer komplexa uppgifter i stället. Det här har förändrat samhället i grunden och i alla yrkesroller efterfrågas numera en djupare förståelse som inte går att få tag på med några enkla knapptryck.

Som testkonstruktör bör man se de testandes tillgång till internet som en tillgång i stället för börda. Det tvingar dig att konstruera bättre testfrågor vilket skapar bättre test. Dessutom gör tillgången till internet det lätt för dig att testa dina egna frågor. Gör det till en vana att kontrollera dina frågor med några snabba sökningar för att se ifall de snabbt kan besvaras eller inte. Då märker du på en gång ifall den frågan är överflödig eller inte.

Sett från ett längre perspektiv är det här blogginlägget onödigt. Vi befinner oss i övergången till ett internetbaserat samhälle. I takt med att internet inlemmas i samhället blir det här tänket allt mer naturligt. Om några decennier när internetrevolutionen har slagit igenom fullt ut kommer närvaron av internet att accepteras i många fler sammanhang. I takt med att fler och fler övergår till att låta detaljkunskapen finnas i molnet kommer såväl pedagogisk verksamhet och testning att förändras till högre acceptans för internet. Då kommer det att vara en självklarhet.

Vänta inte några decennier. Anpassa dina test till närvaron av internet redan nu.