Essäer

Problemet med arbetsförmedlingen är en essä som tar upp ett grundläggande fel med arbetsförmedlingen som medför att arbetssökande är dömda till att få ett dåligt bemötande av arbetsförmedlare, trots att arbetsförmedlingen gör ett väldigt bra jobb för att servicen ska vara den bästa möjliga.

Rengör dina tänder rätt! är en essä om hur man rengör sina tänder på rätt sätt. Texten går i polemik mot dagens rekommendationer om munhygien och föreslår ett bättre sätt att rengöra sina tänder på.

Att springa Jättelångt är en krönika om hur det gick när jag sprang mitt första ultramaraton: Jättelångt.