Översättningar

En Julsaga av Charles Dickens har varit en klassiker i dramatiserad form i över hundra år nu. I denna dramatisering har jag strävat efter att lyfta fram karaktärernas handlingar och dialog genom att inte infoga någon som helst berättare i dramat. Utan bearbetning behövs tio skådespelare i ensemblen. Det optimala antalet skådespelare anser jag ligger kring 15. Pjäsen har ännu inte haft ett uruppförande.

Livets spel av Florence Scovel Shinn är intressant på flera sätt. Shinn skrev boken i början av 1900-talet i USA. Inspirerad av den amerikanska tanken på en selfmade man skrev hon en bok som handlade om att allt du tänker och säger påverkar ditt liv till att bli så. Därigenom är hon en föregångare till strömningar som NLP och en lång radda av självhjälpsböcker. Hon var först och har fått förvånansvärt lite kred för det.