Finnegans Wake

Att läsa Finnegans Wake är en omthumlande, bumlande, kumlande applevelse. Man blir manglad, kamlad, svamlad och utköttad blir man glad. Brerättelsen narrartör, karismaför de stooora mänäskjornas odör. Memen detdet, Mirjam häd un little, högesgidra kounsehvemser, det lammet blaah blaah de outer onward halal. Får ni Q, era hundrar siidor inpresserar den mest grönkokte hårdgölingen? Konst artigt, ej tillbrättalagt. Men läs den, jäs den, für alle würldens phjäser kort, thu märkher snarkt om din hvimmelel erel om funderribban sport.