Indela skolan i kunskapsnivåer

I en debattartikel i Dagens Samhälle ger Aleks Sakala, ordförande för kristdemokraterna, ett förslag om sommarskolor för elever som inte går ut grundskolan med uppfyllda utbildningsmål.

Det är en god tanke, eftersom undervisningstid onekligen leder till bättre resultat. Men det finns ett inbyggt felaktigt antagande i hela situationen, som bör korrigeras på ett helt annat sätt.

Låt oss titta på meningen ”elever som inte går ut grundskolan med uppfyllda utbildningsmål”. Ser man endast på den meningen, ser vi att vi accepterar att individer lämnar skolan utan att ha uppnått skolans mål.

Anledningen till att vi slussar ut elever från skolan, som faktiskt inte har klarat av utbildningen än, är på grund av att vi har ett system som bygger på ålder i stället för kunskap. Har man nått en viss ålder ska man inte gå i skolan och den som mot all förmodan går om en årskurs, för att tillskansa sig erforderlig kunskap, blir obönhörligen stigmatiserad i förhållande till sina jämnåriga.

I stället bör vi driva en skola som är byggd utifrån kunskapsnivåer och mål.

Låt oss använda tio olika kunskapsnivåer, som i dag motsvarar det man ska lära sig i grundskolan. I dag slussar vi vidare elever i systemet, oavsett vad de har uppnått för kunskapsnivå. Har de nått en viss ålder, hamnar de i en viss klass. I stället borde vi låta dem gå i klasser baserade på kunskapnivå.

Går man på nivå ett finns det ett visst antal mål man ska uppfylla. Till exempel ska man kunna urskilja bokstäver och man ska kunna hantera elementär matematik. Så fort en elev har nått sin nivås mål, låter man densamma gå vidare till nästa nivå.

Därefter är det upp till eleverna hur mycket de vill studera, beroende på i vilken takt de vill stiga genom skolväsendet för att kunna gå vidare till högre utbildning.

Med ett system som bygger på kunskapnivåer i stället för ålder, kommer inte längre någon gå ut ur grundskolan utan att ha klarat målen. Det är nämligen en förutsättning för att de ska gå ut ur skolan.

I slutändan kommer en förändring som bygger på indelning i kunskapnivåer att leda till att vi får en grundutbildning som är den bästa i världen.