När har privatisering lett till billigare och effektivare resultat?

Till alla som argumenterar för att privatiseringar leder till effektivare och billigare resultat.

I Sverige har vi privatiserat och avreglerat en hel hop samhälleliga funktioner de senaste decennierna: vård, skola, omsorg, telefoni, posthantering, taxiverksamhet, el, skrotning, apotek, bilprovning med flera.

När har dessa privatiseringar lett till billigare och effektivare resultat?