Alla kan begränsa sitt alkoholintag med olika metoder

Jag har tidigare skrivit om måttligt drickande av alkohol. Faktum är att det har kommit forskning som visar på att många alkoholister kan dricka måttligt som Sven Andréasson pekar på i en debattartikel i aftonbladet. Dessa empiriska fynd har kritiserats av många, bland annat av alkohol- och drogterapeuten Gunnar Bergström.

Bergström hävdar att en alkoholist är en person som har tappat kontrollen och omöjligtvis kan dricka måttligt. De alkoholister som kan lära sig att dricka måttligt är därför inte alkoholister.

Om vi undviker att cyniskt anta att Bergström förkastar forskningsresultat för att skydda sina personliga intäkter, går det återskapa två läger i debatten.

Andréassons inställning handlar om att använda den nyfunna kunskapen för att kunna nå en stor mängd alkoholister som undviker att söka hjälp eftersom de inte vill/klarar av att helt och hållet sluta dricka, något som har förespråkats som det enda alternativet av organisationer som anonyma alkoholister.

Bergström å sin sida tycker att det är viktigt med en nolltoleranslinje mot alkohol, för ”Börjar man säga att alkoholister kan dricka igen väcker man förhoppningar hos hundratusentals alkoholister”. Att dessa drömmar av guld kan komma att grusas till sand för vissa alkoholister är så allvarligt att vi inte bör förespråka måttligt drickande för dem som skulle kunna bli hjälpta av det.

Jag är för måttligt drickande. Det är bra att dricka måttligt mängder alkohol. Jag tror dessutom att måttligt drickande kan uppnås för många fler än vad som sker i dag.

Det handlar om att hitta en fungerande metodik.

Anonyma alkoholisters metodik är välkänd: total absolutism. Den som en gång har diagnostiserats som alkoholist får aldrig dricka en droppe, oavsett tillfälle, oavsett sällskap. För alkoholisten kan ju inte kontrollera sitt alkoholintag, menar AA.

Om vi accepterar att alkoholisten inte kan kontrollera sitt alkoholintag, hävdar jag att det beror på att alkoholisten inte har adekvata metoder för detta. Total absolutism, som AA förespråkar, är också en metod. Som till AA:s förtret bara fungerar för vissa.

När vi pratar om måttligt drickande, pratar vi om att skapa metoder och regler för att reglera drickandet. Detta är någonting som de allra flesta medvetet eller omedvetet använder sig av.

Vanliga begränsande metoder handlar om hur mycket man får dricka. Somliga bestämmer sig för att en öl är tillräckligt. Andra slutar dricka när de har nått en viss berusningsgrad. Väldigt många begränsar sitt alkoholintag till enskilda tillfällen. Att inte dricka ensam är en annan regel. En del dricker endast till mat.

Det finns oändliga variationer av personligt begränsande av drickande. Jag hävdar att de som är alkoholister inte har lärt sig metoder som fungerar för dem.

Att dricka måttligt handlar alltså inte om att säga till alkoholister att nu kan ni börja smutta på groggen igen. Det handlar om att erbjuda alternativa metoder för att begränsa alkoholintaget. Olika metoder fungerar olika bra för olika människor och alkoholisterna är människor som inte har hittat en metod som fungerar för dem.

Absolutism kanske är den bästa metoden för vissa. Men vi vet att det finns många som absolutism inte fungerar för. Det är inte den enda metoden som är möjlig att använda sig av.

Låt mig presentera två metoder som effektivt begränsar negativt alkoholdrickande.

Den första metoden är att aldrig dricka när man är nedstämd eller ledsen. Alkohol är ångestdämpande och om man dricker när man är ledsen, är risken stor att alkoholen blir en enkel väg att dämpa en permanent ångest. Är alkoholintaget tillräckligt stor kommer det dessutom att få negativa följder som isolering och ekonomiska problem, vilket skapar mer ångest som kan dämpas med mer alkohol.

En annan effektiv metod mot alkoholism är att aldrig dricka alkohol om man känner ett sug efter det. För vi vet att en viss mängd alkohol leder till ett fysiskt beroende. Genom att initiera drickande utifrån lust att dricka, kan mängden alkohol snabbt öka vilket ökar risken för att fastna i ett beroende. Genom att endast tillåta sig att dricka alkohol av andra anledningar än för att tillfredsställa ett sug, eliminerar man i hög grad risken att drabbas av alkoholism.

Det här är alltså två metoder som med stor fördel kan användas för att dricka måttligt.Det är fullt möjligt att använda dessa för att begränsa sitt drickande, eller att använda andra metoder. Vilken metod som helst som begränsar drickandet kan hjälpa människor till ett positivt användande av alkohol. Det kan vara det som är räddningen från alkoholism.

Därför är det snudd på idioti att pådyvla att absolutism är den enda lösningen. Speciellt med tanke på att vi vet att det finns många som dricker i alla fall, fastän de har absolutism som ett alternativ.

I stället bör vi föreslå och diskutera olika begränsande metoder för alkoholister som vill ändra på sitt beteende. Absolutism är endast en av dessa metoder. Forskningen visar på att detta är fullt möjligt. Låt oss använda denna kunskap för att alkoholisterna ska kunna ta tillbaka makten över sina liv.