Lockdownbeivrarna blockar

Om man försöker att argumentera med lockdownbeivrare får man räkna med att… bli blockad. Jag har hittills gjort det två gånger och båda gångerna har det alltså inte lett till någon som helst motargumentation av något slag. I stället har dom fått nog av att någon skriver någonting som inte passar med deras världsbild och blockerar dem.

Senast var det av Åsa Hidmark (@Nymne) på Twitter. Hon hade skrivit:

Är det så att svenskarna inte inser att de är i kris eftersom hela pandemin har ägnats åt att dämpa oron[…]

Jag svarade:

Du tog fel på en bokstav. De 11 första månaderna 2020 hade vi en överdödlighet som motsvarade 6% av förväntat antal döda och 0,047% av befolkningen. Alla ANSER inte att det motsvarar en kris

Då fick Hidmark nog. Om det var för att jag bemötte hennes retoriska försök att få det att låta att vi har en kris med objektiva siffror, eller bara för att jag inte höll med henne, det vet vi inte.

Men det är inte första gången jag råkar ut för detta och man märker snabbt att det är ständigt återkommande i diskussion efter diskussion med lockdownbeivrarna.

Vad ger det för signaler?

Först och främst signalerar blockmentaliteten att blockarna inte kan argumentera för sin sak. Argumenten tryter och då tar de till blocken i stället.

Dessutom, blockarna är inte förmögna att se på ämnet från ett annat perspektiv. Stämmer det inte med deras världsuppfattning ska det eradikeras från deras sociala medier.

Framförallt handlar dock blockmentaliteten om makt. Makten att deras åsikt ska få stå oemotsagd. Makten att dom ska ha rätt, även om argumenten tryter. Makten till informationsövertag. Makten vill att makten ska bestå.

Maktaspekten märks som allra tydligast på att blockningen går som varmast när de som blockas är tillräckligt insignifikanta för att ignoreras. Användare utan följare blockar man. För sinnesrons skull. För maktens skull. För nöjes skull.

Slutligen, blockarna blir procoverade av avvikande åsikter. De blir provocerade att de inte kan hantera detta. De blir provocerade över att insignifikanta personer som vet sämre än dem har mage att opponera sig. Att pocka på den bubbla de har byggt.

Varje block signalerar inkompetens att tänka, att man har fel och för stort ego för att kunna hantera det.

Om det nu är värt att stänga ner samhället för att – kanske – minska överdödligheten från 0,047% av befolkningen. Om det nu är självklart att de människoliv vi kommer att förlora i lågkonjunkturen som oundvikligen kommer efter en nedstängning är värda att ta. Om det är värt med en ökad risk för suicidalitet hos unga för att låta multisjuka äldre leva några månader till. I så fall är det en bättre strategi att förklara det än att sticka huvudet i sanden.