Etikettarkiv: basinkomst

Med basinkomst ökar vi jämställdheten

I debattartikeln Ojämställda tills döden skiljer oss åt? beskriver Birgitta Wistrand hur det nya pensionsförslaget ökar ojämställdheten jämfört med det nuvarande, till skillnad vad utredarna påstår.

De största förändringarna blir att alla ska arbeta längre till pensionen och att ålderspensionen grundas på hela livets yrkesinkomst, i stället för de femton bästa åren som gäller i dag.

Givetvis har Wistrand rätt och utredarna fel. I och med att kvinnor tar ut en större del av föräldrapenningen, och oftare går ner i arbetstid under småbarnsåren, bli de mer utsatta i det kommande pensionssystemet. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor har minskat (märk att den fortfarande finns) spelar alltså föga roll. Bara för att kvinnor är kvinnor och arbetar för familjen, kommer de att få mindre pension. Betydligt mindre.

Att vi ska genomföra ett pensionssystem som diskriminerar kvinnorna mer än vad som sker i dag, är att gå tillbaka i utvecklingen. Vill vi verkligen ha ett sådant samhälle?

I stället bör vi införa ett system som är jämlikt för samtliga medborgare. Ge alla som klarar grundskolan basinkomst. Oavsett om man studerar, arbetar, tar hand om barn, är arbetslös eller pensionär. Alla som klarar av grundskolan ska få en lagstadgad basinkomst.

Om alla har basinkomst får också alla möjligheten att spara själv till sin pension, om man så önskar. Män som kvinnor får samma möjlighetet. Det blir mer lättförståeligt för par där den ena parten arbetar mer och den andra stannar hemma mer. Då finns möjligheten att spara gemensamt, så att båda får möjlighet till att skälig pension.

Med basinkomst kan alla bestämma själva hur länge de vill jobba. Alla kan bestämma själva hur länge de vill spara för att kunna leva skäligt efter sin pensionering.

Med basinkomst skulle vi få ett jämställt samhälle, där alla får samma ersättning, oavsett kön och oavsett ålder. Det är värt att sträva mot.

Borgarnas arbetslinje är ett skämt

Borgerliga politiker brukar förklara sin syn på arbetslinjen att det ska vara lönsammare att jobba än att inte göra det och att detta är centralt för den borgerliga politiken. I så fall är den borgerliga politiken ett misslyckande. Låt oss ta två exempel.

Exempel 1. En person som är arbetslös behöver inte söka/ta ett jobb ifall lönen är lägre än hen får i arbetslöshetsersättning. Det finns alltså massor med folk som kan fortsätta att casha in pengar på statens bekostnad utan att ens behöva söka jobb som de har rimliga chanser att få.

Exempel 2. Deltidstjänster inom de flesta arbetsgrupper som inte kräver mycket utbildning, har en lägre än eller lika stor ersättning som exempelvis socialbidrag. Därför införde det borgerliga blocket en ersättning för socialbidragstagare som tog ett deltidsjobb. Någonting som går helt stick i stäv med den så kallade arbetslinjen, eftersom de som arbetade sedan tidigare vägrades samma ersättning.

Överlag är den så kallade arbetslinjen ett skämt. Arbetslöshetsersättning och sjukpenning är 80% av lönen. Vid vård av sjukt barn får man 100%. Socialbidrag motsvarar mer än 100% än för en deltidsarbetande i ett låglöneyrke. Samtidigt har vi en exponentiell skatteskala, som innebär att ju mer man jobbar, desto mindre pengar får man i handen för arbetad timme.

Arbetslinjen är ett misslyckande.

Som i alla system finns det personer som utnyttjar systemet. En del sjukanmäler sig utan att vara sjuka. En del får a-kassa utan att ha sökt alla jobb som det finns möjlighet för dem att få. Kombinera detta med de senaste årens högerpolitik har det inneburit att reglerna har skärpts till ibland bisarra nivåer. Människor som läkare har bedömt som oförmögna att arbeta, får en helt annan diagnos av försäkringskassans ”experter”, som aldrig har träffat människan i fråga och blir utan ersättning. Arbetslösa blir ålagda att söka jobb, som inte på något sätt passar deras profil, och om de inte lyder blir de utan ersättning.

Det borgerliga blockets misslyckade arbetslinje har lett till ett samhälle med hårdare klimat, ett samhälle där vi alla har fått det sämre (även om det inte har börjat märkas för höginkomsttagarna än), ett samhälle där kriminaliteten får större fäste och frodas.

För att skapa en effektiv politik, där det faktiskt lönar sig att arbeta, måste skillnaden mellan belöningssystem för improduktivitet bli större än några futtiga procent. Sätt a-kassan och sjukförsäkringen till 50% av lönen. Sätt den ännu lägre. Det allra bästa och rättvisaste är att ta bort dem helt. 100% om man jobbar och 0% om man inte gör det.

Men vi måste ju överleva om vi blir sjuka, om vi blir utan jobb. Givetvis. Det är därför vi ska införa basinkomst.

Ge alla människor som har klarat av högsta nivån på grundskolan basinkomst. Det går att bestämma nivån någonstans mellan 5000-10000 i dagens penningvärde. Då har alla människor en tryggad inkomst, oavsett om de blir sjuka, arbetslösa, pensionerade eller studenter. Det blir ett superrättvis system, till skillnad från i dag när vissa betalar hundratusentals kronor, medan andra får ersättning medan de fortbildar sig.

Med basinkomst kan vi skaffa oss en arbetslinje som är värd namnet. Man har tryggad inkomst om man blir sjuk, men man har samtidigt 100% skillnad mellan att jobba och att inte jobba. Då finns det incitament till att arbeta så mycket man kan, till skillnad från i dag när socialbidragstagare uppmuntras att fortsätta ta socialbidrag, eftersom det försvinner om de börjar arbeta.

Rättviseaspekten med basinkomst är viktig. I dag har vissa flera 100% procents högre föräldrapenning än andra människor. Vi slår ut möjligheterna för de fattiga barnen innan de ens har fått börja på förskolan. Men med basinkomst, får alla samma ersättning såtillvida att de har nått samma utbildningsnivå på grundskolan.

Har vi basinkomst kan vi dessutom införa en flat skatteskala. Då kan vi tjäna lika mycket för varje arbetad timme, även om vi väljer att jobba 20 timmar per vecka eller 60 timmar per vecka.

Det går inte att ta det borgerliga blockets skanderande om att det ska löna sig mer att arbeta än att inte arbeta på allvar. Inte förrän de börjar tala om basinkomst finns det skäl att tro att det handlar om mer än politiska floskler.

Skrota socialbidraget, det fungerar inte

På Aftonbladet debatt har Bosse Löthén och ”Martin” skrivit personliga berättelser om hur de har blivit nekade socialbidrag av socialtjänsten, fastän de har saknat inkomst.

I båda fallen har socialtjänsten åberopat en praxis som har börjat tillämpas de senaste åren vid bedömning av ekonomiskt bistånd. Lån räknas som inkomst, vilket gör att människor som har skuldsatt sig innan de har kontaktat socialtjänsten nekas bidrag.

Att använda en sådan praxis är fullständigt befängt. Skulle man använda samma praxis i en sedvanlig ekonomisk redovisning, skulle det vara grund för åtal. Tänk dig själv att du köper aktier i ett företag som har visat kontinuerliga höga vinster de senaste åren, och så är det bara lånade pengar.

Om det nu är rimligt att bedöma lån som inkomst, måste man rimligtvis också bedöma återbetalning av lån som bortfall av inkomst. Därför bör socialtjänstens ekonomiska bistånd öka i motsvarande omfattning för alla som betalar av sina skulder medan de får sitt bistånd. Och givetvis borde detsamma gälla för sparande. Lägger man undan 1000 kronor en månad, är det ett inkomstbortfall och då ska socialbidraget ökas med motsvarande nästa månad.

Givetvis skulle ingen socialtjänst godkänna ovanstående. Vilket visar på att det i dag finns ett inneboende hyckleri i systemet. Och då håller jag fullständigt med Bosse Löthén om att det är bättre att lägga ner verksamheten.

Eftersom socialtjänsten har slutat att betala ut pengar till människor som behöver ekonomiskt stöd, behöver vi inte längre socialtjänsten. Avveckla den.

Ersätt istället socialbidraget med basinkomst. Ge alla svenska medborgare som bor i Sverige och som har klarat av grundskolan 5000 kronor i månaden. Det spelar inte någon roll hur bra eller illa ställt de har det, de ska få pengar till att överleva om de bara har sett till att skaffa sig den kunskapsnivå vi kräver i samhället.

Har vi väl ersatt socialbidraget med basinkomst, behöver vi inte längre a-kassa eller studiemedel eller pension eller något annat bidragssystem som kräver administration och ökade utgifter.

Människor skulle slippa bli granskade och stigmatiserade och utelämnade till orimliga beslut, beroende på hur de politiska vindarna blåser för tillfället. Människor skulle slippa att lägga ner energi på ovidkommande oegentligheter och skulle i stället kunna fokusera på att utveckla sig själva och hela vårt samhälle. Det skulle gynna dem och hela samhället på ett sätt som knappt går att tänka sig.

Jag vill inte leva i ett samhälle där man låter människor svälta, för att de försökt att klara sig själva innan de har frågat samhället om hjälp. Håller du med om det? Tycker du också att alla ska få samma möjligheter, oavsett om man är rik eller fattig? Tycker du också att det ska finnas rimlighet för de fattigaste i samhället? Påverka i så fall din omgivning för basinkomst.