Etikettarkiv: böcker

Upprepade omläsningar av böcker

Jag läser ganska mycket. För det mesta läser jag nya böcker, men ibland läser jag om böcker. Då och då använder jag mig av en metod av upprepad läsning som jag tänker tipsa om. Den går till på följande sätt:

Jag läser samma bok om och om igen. Jag läser boken en gång om dagen tills jag känner mig nöjd.

Jag gör det här när jag har läst en bok som har ett budskap jag anser är viktigt för mig, men att jag samtidigt har svårt att införliva det i mitt dagliga liv. Det är nödvändigt att göra så speciellt när en bok går mot min egen förförståelse av fenomen.

Genom upprepade läsningar påverkas jag mer och mer mot bokens budskap. Vid den första läsningen förstår jag vad boken vill förmedla. Men när jag läser boken upprepade gånger påverkas jag omedvetet, så att sannolikheten ökar att jag använder mig av kunskapen i mitt dagliga liv.

Den första boken jag läste om upprepade gånger var The Big Book of Small Stuff. Den handlar om att man ska ta det lugnt och inte reta sig på småsaker. Boken består av 100 tips för att man ska uppnå detta, någonting jag behövde lära mig då. Så jag läste om boken tills jag fick ett mer avslappnat förhållningssätt till livet.

Det händer att jag läser om The Big Book of Small Stuff ibland och numera räcker det att jag ögnar igenom rubrikerna för att omedelbart slappna av.

Det är också en viktig del av upprepade omläsningar. För varje omläsning går det snabbare att läsa boken. Man lär sig vilka delar man absolut inte behöver läsa och det räcker oftast med att läsa korta bitar av resten för att påminnas om hela innehållet.

Jag rekommenderar upprepade omläsningar av böcker som du vill ska påverka ditt liv. Det är vad som kommer att hända dig en liten bit i taget för varje omläsning.

Alkofällan, en bok för behandlingsterapeuter

För ett tag sedan fick jag ett erbjudande om ett recensionsexemplar av Lars Elvebacks bok Alkofällan. Efter att ha läst boken drabbades jag av bryderi när jag försökte mig på att recensera den. Jag försökte att föra en diskussion med författaren, men efter ett mejl slutade han att skriva till mig, vilket kan ha berott på min skepsis kring hans bok.

Jag ville verkligen tycka om boken, eftersom den adresserar ett viktigt ämne. Så jag satte igång med att skriva copy för Alkofällan. Och jag misslyckades fullständigt. Det var inte förrän jag kom till en grundläggande insikt om min copy som jag förstod vari mitt tvivel hade haft sitt ursprung.

Jag ändrade målgruppen för copyn från enskilda alkoholbrukare till ledare eller administratörer för alkoholpreventiva organisationer, och då tog texten fart. Och då stod bokens problem klara för mig. Författarens intentioner var i viss mån att den skulle fungera för enskilda brukare. Men i verkligheten hade han skrivit en bok för behandlingsterapeuter. Språket, tonen och innehållet. Allt utom möjligtvis de fyrtio tipsen hade en helt annan målgrupp än den vanliga brukaren.

Så jag skrev om min copy med behandlingsterapeuter som målgrupp och resultatet blev till slut följande text:

Ni tillhör ett fåtal utvalda alkoholpreventiva organisationer som vi har möjlighet erbjuda Lars Elvebacks nya bok Alkofällan till ett förmånligt paketpris.

Lars Elveback är socionom och samtalsterapeut specialiserad på kognitiv beteendeterapi och kontrollerat drickande. Det är hans samlade erfarenhet och yrkesexpertis som står till grund.

Alkofällan handlar om kontrollerat drickande, en terapiform som syftar att begränsa brukares riskbeteende till ett hantberbart alkoholbruk. I enkla ordalag hjälper författaren läsarna att medvetandegöra deras alkoholkonsumtion samt att själva bedöma huruvida de befinner sig i riskzonen för ett beroende eller inte. Boken innehåller dessutom 40 konkreta tips för att begränsa alkoholkonsumtion.

Alkofällan är skriven med ett enkelt språk och lämpar sig väl för brukare oavsett kognitiv förmåga eller utbildningsnivå. Dessutom presenteras flera olika riskbeteenden och lösningar till dessa, för att passa så många personlighetstyper som möjligt.

Metodiken grundas på DSM 5 och Världshälsoorganisationens konventioner, som båda är välbeprövade och allmänt accepterade över hela världen. Boken vilar på en gedigen forskningsmässig grund, så att ni kan känna er säkra när ni använder den i er verksamhet.

Alkofällan fungerar utmärkt som ett komplement till ordinarie KBT-behandling. Vi rekommenderar diskussioner av boken i grupp, eller vid enskild behandling. Men boken är till stora delar självförklarande och kan därför även användas fristående. Som ni säkert känner till finns det i dag ingen universalmetod som hjälper alla missbrukare. Därför kan Alkofällan vara ett alternativ som passar en del av era brukare bättre än er huvudsakliga terapeutiska inriktning.

En stor fördel med att använda boken som ett komplement till ordinarie behandling är att den alltid finns tillhands, oberoende av era öppet- eller jourtider. Era brukare kan söka vägledning hos Alkofällan vid tidpunkter då ni inte kan erbjuda det själva. Oavsett tid på dygnet.

Om ni beställer 20 exemplar eller fler, kan vi erbjuda 20% rabatt på ordinarie listpris. Men lägg er beställning inom tio dagar. Vår upplaga är nämligen begränsad och vi kan därför inte garantera några större volymer om ni väntar alltför länge med er beställning.

Copyn är inte fantastisk, men tillräckligt bra. I mitt försök att anpassa texten till målgruppen förlorar jag en del entusiasm som jag skulle ha velat förmedla. Men jag tänkte mig att det viktigaste för målgruppen är säkerhet. Det ska vara grundat i forskning. De ska inte riskera förlorade intäkter för att deras klienter nöjer sig med att bara läsa boken. Författaren ska kännas som ett säkert kort. Och så vidare. Så jag trejdade bort entusiasm mot en gnutta professionalitet och en stor portion säkerhet.