Etikettarkiv: våld i nära relationer

Sarkasm kan vara positivt för relationer

På min engelska sajt www.torbjornperttu.com har jag skrivit om våld i nära relationer. Gör man lite efterforskningar på nätet, leder många svenska sökträffar till sajten varningstecken. Det är en bra sida om ämnet som jag varmt rekommenderar för alla, speciellt om man misstänker att man är ett offer för våld i nära relationer.

Dock skriver de om en sak som jag vill ta upp till diskussion.

Skrollar man ner på startsidan kommer man snart till en avdelning som heter Tidiga varningstecken. Där tar man upp olika punkter som indikerar att man kan vara utsatt för våld i en nära relation. Som punkt tre kan man läsa följande:

Han beter sig respektlöst mot dig genom att skämta på din bekostnad, kanske även inför andra människor. Han är sarkastisk gentemot dig och fnyser åt dina åsikter och upplevelser. Om detta inträffar regelbundet, eller om han försvarar sitt beteende när du säger att du tar illa vid dig, är det troligt att verbal misshandel kommer att prägla er relation.

Synen på sarkasm är således att det är likvärdigt med verbal misshandel. Jag vill perspektivera detta påstående.

Att kunna skämta med varandra är grundstommen för att bygga en kärleksfull relation som präglas av ärlighet och öppenhet. Sarkasm är ett sätt att visa att man kan säga vad som helst till varandra, även om det man säger skulle vara sårande. Man tränar varandra med sarkasm, så att man kan vara ärlig utan att riskera negativa effekter i relationen.

När sarkasm är förbjudet i en relation, förbjuds också ärlighet och öppenhet. Många samtalsämnen förbjuds, helt enkelt för att de eventuellt skulle såra den ena eller den andra parten. Det innebär en relation där båda parter blir tvungna att ständig trippa på tå inför varandra. De måste båda vakta sin tunga för att inte eventuellt såra den andra parten genom något godtyckligt uttalande.

Genom sarkasm, kan man alltså visa en djup form av kärleksfullhet som knappt är möjlig den förutan. Man visar att man bryr sig om varandra, samtidigt som man kan ge ärlig feedback i de allra flesta situationer.

Låt mig komma med ett exempel. En kvinna står framför en spegel och frågar sin partner om hon ser tjock ut i det hon har på sig. Det här är en emotionell fälla som hon har riggat för att hon kanske lider av dåligt självförtroende och vill ha något slags bekräftelse, även om det innebär att hennes partner måste ljuga.

I ett förhållande där sarkasm inte tillåts, tvingas mannen att ljuga, eller att vända bort samtalet från feedback som skulle kunna utveckla dem båda. Ett klassiskt svar skulle kunna vara: Älskling, du ser fullkomligt fantastisk ut, oavsett vad du har på dig! Resultatet blir att hon aldrig kan lita på vad sin partner säger till henne angående kläder eller hennes utseende. Det blir en mina som de ständigt måste undvika, under resten av deras liv, för att inte skapa en eventuell kris i förhållandet.

Hon kan aldrig förvänta sig att få ärlig feedback i en sådan situation, på grund av risken att hon skulle bli sårad. Många ärliga svar skulle klassificeras som att skämta på hennes bekostnad.

I ett förhållande där sarkasm tillåts, skulle ett rimligt svar kunna vara: Sover Dolly Parton på rygg? Den sarkastiska kommentaren, oavsett om kvinnan objektivt ser tjock ut eller inte i klädesplagget i fråga, leder till att den minerade situationen röjs undan. Men framförallt har man signalerat till varandra att man accepterar varandra och kan uttrycka sig sårande på en och samma gång. Genom sarkasmen skapas en air av tillit och tillgivenhet under ärliga premisser.

Genom att vara sarkastiska mot varandra, tränar vi således upp vår förmåga att tycka om varandra samtidigt som vi kan vara ärliga.

Men den beskrivning av sarkasm som ett kärleksfullt inslag i en relation, stämmer överhuvudtaget inte överens med exemplet från varningstecken. Hur kan det komma sig?

Det finns en tydlig skillnad mellan kärleksfull och förtryckande sarkasm. Det är huvudsakligen intentionen.

Kärleksfull sarkasm syftar till att bygga upp den andra parten. Genom att placera sin vän eller partner i en olustkänsla som inte är för stark, tränar man upp hens förmåga att hantera olustiga situationer. Framförallt att hantera olustiga situationer där den sarkastiska personen är inblandad.

Förtryckande sarkasm kännetecknas av att vara alltför omfattande alltför tidigt. Intentionen hos förtryckaren är inte att få sin partner att växa, utan att trycka ner densamma.

Det finns ett uppenbart problem med detta. Det är att vi alla har tränat upp vår förmåga till sarkasm i olika hög grad. Därför kommer den som är van vid att använda kärleksfull sarkasm i ett förhållande obönhörligen att uppfattas som förtryckande av personer som inte är vana att hantera kärleksfull sarkasm sedan tidigare. Detta för att man inte har kalibrerat in den sarkastiska nivån tillräckligt tillsammans.

Personer som blir förtryckta är dessvärre ofta människor som har svårt att hantera sarkasm. De är som regel introverta och kommunicerar sina känslor i mindre grad. Därför blir de ett lättare mål för män som vill förtrycka dem, eftersom risken är mindre att de kommer att kontakta utomstående för att få hjälp mot förtryckaren.

För att försvåra ytterligare att urskilja kärleksfull sarkasm från förtryckande sarkasm, är att förtryckare gradvis övergår från till synes kärleksfull sarkasm till förtryckande sarkasm. Helt plötsligt är inte längre skämten roliga, och den förtryckta personen hamnar i ett läge där valet ofta står mellan att acceptera förtrycket eller att framstå som en tråkig person som inte kan ”ta ett skämt”.

Det jag vill ha sagt med denna text är alltså att det inte är självklart att alla som är sarkastiska, är det för att förtrycka andra. Kärleksfull sarkasm är ett mäktigt verktyg för att skapa fantastiska relationer.

Hur ska man kunna veta ifall sarkasm är kärleksfull eller förtryckande, om man är osäker? Det behöver man inte veta. Det viktiga är vad du känner. Upplever du sarkasm som förtryckande, berätta det för din partner. Om hen aktivt ändrar på interaktionen, genom att mildra sarkasmen eller genom att börja ljuga, eller genom att avsluta relationen, är hens intentioner goda. Om hen ignorerar dina känslor, bör du avsluta relationen så snabbt och smärtfritt som möjligt.

Ärlighet är det enklaste, snabbaste och bästa sättet att upptäcka om någon har intentioner att agera förtryckande i en relation. Genom att tidigt i relationen vara ärlig över hur den andra partens agerande påverkar dig, har du goda möjligheter att förhindra en utnyttjande relation till att bli en mardröm.

Men kom ihåg att sarkasm kan vara positivt för relationer.