Etikettarkiv: värdegrund

Alla har rätt till en röst

Demonstranter bröt sig in i det amerikanska parlamentet under onsdagskvällen. Beckman twittrade om det:

Annika Strandhäll svarade:

Det här är fel.

Högern har inte öppnat för Sverigedemokraterna. Det som har öppnat för Sverigedemokraterna kallas för demokratiska val. De svenska väljarna har röstat på Sverigedemokraterna.

Högern har förhandlat med Sverigedemokraterna. Det är en naturlig del av en demokrati. Partier som har fått ett visst mandat av befolkningen bör rimligtvis också få ett visst inflytande på politiken såtillvida deras politik kan samverka med andra politiska partier så att de tillsammans har majoritet.

Det som har öppnat för att svenska väljare har röstat på Sverigedemokraterna och gett dem mer politiskt inflytande har till stor del berott på att de har utestängts från inflytande under tidigare mandatperioder. De svenska väljarna har blivit tvungna att utöka sitt stöd för Sverigedemokraterna, då politikerna har vägrat någon som helst dialog med dem.

Det är alltså den syn på demokratiskt inflytande som Strandhäll står för som har öppnat för Sverigedemokraternas ökade inflytande.

Det finns aldrig någonting konstruktivt med att begära att någon ska vara tyst i det offentliga rummet. Det är genom att utbyta kunskap med varandra vi utvecklas individuellt och som kollektiv.

Att begära tystnad innebär att man stänger för att lyssna och sin egen utveckling. Det leder till destruktivitet och är motsatsen till demokrati och yttrandefrihet som är en av demokratins viktigaste grundpelare.

Annika Strandhälls värdegrund är inte demokratisk. Om vi låter en sådan värdegrund råda i samhället, kommer fler och fler göra mer och mer för att inte bli ignorerade. Att rösta på Sverigedemokraterna är ett sätt. Att storma den amerikanska senaten är ett annat.